Oversikten viser revisjonshistorikk for Monrad Holm Johnsen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
død/splittelse, fødsel/opprinnelse, sted 07.10.2012 12:08 MaritJ
fødsel/opprinnelse, sted 07.10.2012 12:07 MaritJ