Oversikten viser revisjonshistorikk for Misha Alperin

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse 22.01.2017 19:17 karjo
navn, fødsel/opprinnelse, biografi 30.03.2014 19:21 karjo