Gjør endringer

Mikkjel Fønhus

Født: 14. mars 1894
Død: 28. oktober 1973

Medvirker på

Birgitte Grimstad, Geirr Tveitt
Tonen tekstforfatter
2008