Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Mick Jagger

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse 04.04.2018 22:45 nag2rom
navn, fødsel/opprinnelse, biografi 04.04.2018 22:34 nag2rom