Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Michael Carr

Født: 11. mars 1905
Død: 16. september 1968

Komponist som har skrevet melodiene til en lang rekke populære melodier som har vært spilt av flere kjente artister i Norge, Sverige og Danmark. Blant de kjente melodiene er 'Ole Faithful', i Norge kjent som 'Gamle Svarten' som var en filmmelodi fra 1936. Han skrev også 'Red sails in the sunset'. Han samarbeidet en del med tekstforfatteren Jimmy Kennedy.

Komponist som har skrevet melodiene til en lang rekke populære melodier som har vært spilt av flere kjente artister i Norge, Sverige og Danmark. Blant de kjente melodiene er 'Ole Faithful', i Norge kjent som 'Gamle Svarten' som var en filmmelodi fra 1936. Han skrev også 'Red sails in the sunset'. Han samarbeidet en del med tekstforfatteren Jimmy Kennedy.