Oversikten viser revisjonshistorikk for Merethe Jørgensdottir Reinskås

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 25.06.2013 12:19 MaritJ