Oversikten viser revisjonshistorikk for Mel Torme

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
død/splittelse, biografi 14.12.2013 17:43 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse, biografi 08.12.2013 13:37 karjo