Oversikten viser revisjonshistorikk for May-Irene Aasen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 01.12.2012 20:24 MaritJ