Gjør endringer

Mattis Hætta

Utgivelser (album)

Mattis Hætta, Sverre Kjelsberg
Låla!
1980