Gjør endringer

Maske

Medvirker på

Gluntan
Gluntan's Musikk-café Nr. 1 oversetter
1992