Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Marit Ellisiv Bakken

Født: 1954

Billedkunstner og kona til Halvdan Sivertsen.

Billedkunstner og kona til Halvdan Sivertsen.

Medlem i

Blues Basement Vokal (1986 - 1987)