Oversikten viser revisjonshistorikk for Marianne Frigstad Bondevik

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse, sted 10.07.2013 14:56 MaritJ