Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Malvina Reynolds

Født: 23. august 1900
Død: 17. mars 1978

Amerikansk visesanger som blant annet har samarbeidet med Pete Seeger.

Amerikansk visesanger som blant annet har samarbeidet med Pete Seeger.