Oversikten viser revisjonshistorikk for Magnus Samuelsen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, biografi, sted 07.10.2012 12:31 MaritJ