Oversikten viser revisjonshistorikk for Magne Mostue

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 21.06.2013 11:01 MaritJ