Oversikten viser revisjonshistorikk for Magne Eggen Haugom

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 26.06.2013 14:42 MaritJ