Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Luigi Boccherini

Luigi Boccherini (19. februar 1743 – 28. mai 1805) var en italiensk komponist og cellist som bosatte seg i Spania.

Luigi Boccherini (19. februar 1743 – 28. mai 1805) var en italiensk komponist og cellist som bosatte seg i Spania.