Oversikten viser revisjonshistorikk for Luciano Berio

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse, biografi 07.09.2014 13:18 karjo