Gjør endringer

Lønnquist

Medvirker på

Sputnik
Sputnik 6 komponist
1990