Gjør endringer

Ljå

Utgivelser (album)

Ljå
Til avsky for livet
2006
Ljå
Vedderbaug
2002

Utgivelser (singel/EP)

Koldbrann, Ljå
Skamslaadte Engler / Fredløs
2004