Oversikten viser revisjonshistorikk for Liv Borg Thorsen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, biografi 05.06.2019 19:17 karjo