Oversikten viser revisjonshistorikk for Lisa Helljesen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
biografi 24.04.2015 13:44 MortenBing
sted 06.05.2014 21:31 MortenBing
sted 24.07.2013 10:08 MaritJ
fødsel/opprinnelse, bilder 15.02.2013 16:08 MortenBing