Gjør endringer

Linda Røyseth

Medvirker på

Kjersti Wiik
Ro, ro til Siraland utøver
1999