Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Leonard Cohen

Født: 21. september 1934
Død: 7. november 2016

Canadisk forfatter og artist som har vært tolket av norske artister bl.a. på albumet 'Cohen på norsk' der en rekke artister tolket hans sanger.

Canadisk forfatter og artist som har vært tolket av norske artister bl.a. på albumet 'Cohen på norsk' der en rekke artister tolket hans sanger.