Gjør endringer

Lauritz Johnson

Født: 21. september 1906
Død: 7. februar 1992
Også kjent som: Onkel Lauritz

Medvirker på

Diverse artister
På tokt med Mathilde tale
1962