Oversikten viser revisjonshistorikk for Lasse Lindtner

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 31.05.2017 18:36 karjo
fødsel/opprinnelse, biografi 13.05.2016 20:58 karjo