Oversikten viser revisjonshistorikk for Lasse Dahlquist

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
død/splittelse, biografi 15.12.2013 18:01 MaritJ
død/splittelse, biografi 01.12.2013 20:18 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse, biografi 23.11.2013 21:25 karjo