Oversikten viser revisjonshistorikk for Lasse

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse 14.01.2017 19:57 karjo
alias, fødsel/opprinnelse, sted 26.01.2016 21:01 karjo