Oversikten viser revisjonshistorikk for Lars Lønning

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, sted 24.07.2013 11:39 MaritJ