Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Lars Birkelund

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, medlemmer 15.11.2016 13:19 yrklark
alias, fødsel/opprinnelse 29.06.2016 12:28 yrklark
fødsel/opprinnelse 29.06.2016 12:18 yrklark
fødsel/opprinnelse 19.06.2016 19:19 yrklark
fødsel/opprinnelse, medlemmer 22.07.2014 12:28 Jazzmystikk
fødsel/opprinnelse, sted 11.07.2013 07:25 MaritJ