Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Lars Anders Tomter

Født: 30. november 1959

Norsk bratsj-spiller på verdensnivå og har bl.a. gjort plate-innspilling(er) med Leif Ove Andsnes, Henning Kraggerud m.fl.

Norsk bratsj-spiller på verdensnivå og har bl.a. gjort plate-innspilling(er) med Leif Ove Andsnes, Henning Kraggerud m.fl.