Oversikten viser revisjonshistorikk for Laila og Lasse

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, medlemmer 30.01.2015 15:12 karjo
fødsel/opprinnelse, medlemmer 30.01.2015 14:58 karjo
navn, fødsel/opprinnelse 30.01.2015 14:55 karjo