Gjør endringer

L. Heiberg

Medvirker på

Kirsti Sparboe
Kom så tegner vi en sang arrangør
1983