Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Kystfolket

Fra: Svolvær

Musikere fra Visegruppa Lovisa som backet Jack Berntsen på singelplateutgivelsen av "Kor e hammaren Edvard?" også kjent som "Bygdevise"

Musikere fra Visegruppa Lovisa som backet Jack Berntsen på singelplateutgivelsen av "Kor e hammaren Edvard?" også kjent som "Bygdevise"