Oversikten viser revisjonshistorikk for Kristin Berglund

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
død/splittelse, bilder 26.05.2014 13:07 ASK64
død/splittelse, biografi, sted 26.05.2014 12:34 ASK64
død/splittelse, biografi 09.03.2014 17:17 karjo