Oversikten viser revisjonshistorikk for Krister St. Hill

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 18.05.2016 18:59 karjo
navn, fødsel/opprinnelse 18.05.2016 18:53 karjo