Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Kobert

Dannet: 1. september 2002
Splittet: 1. februar 2012
Fra: Trondheim

Medlemmer

Daniel Formo Tangenter
Erik Nylander Trommer
Ingrid Lode Vokal