Oversikten viser revisjonshistorikk for Knut Petter Knutsen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse 19.11.2017 15:09 karjo