Oversikten viser revisjonshistorikk for Knut Lauritzen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, sted 08.12.2012 16:39 MaritJ