Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Knut Lanseng

Født: 3. april 1948

Medlem i

Arne Benoni Trommer
Bill Booth Trommer
Bjølsen Valsemølle Trommer (1985 - 86)
Claudia Scott
Country Team Trommer 1981- 1983
Danny And The Young Ones Trommer
Rodney C Riley Trommer 1981-1983
Stephen Ackles Trommer 1990
Texas Twisters Trommer 1990-2018
The Almighties Trommer 1963-1969
The Firebeats Inc. Trommer (1974- 80)
Trond Granlund Trommer 1986- 1990