Oversikten viser revisjonshistorikk for Knut Anders Sørum

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 30.10.2016 19:31 karjo