Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Klaus Østby

Født: 1865
Død: 27. april 1945
Fra: Halden

Norsk komponist, militær kapellmester og musiker. Etter militærkarrieren var han ansvarlig for musikken i Frelsesarméen både i Norge og Sverige. Skrev ofte musikk til salmer av Henry A. Tandberg.

Norsk komponist, militær kapellmester og musiker. Etter militærkarrieren var han ansvarlig for musikken i Frelsesarméen både i Norge og Sverige. Skrev ofte musikk til salmer av Henry A. Tandberg.