Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Kjetil Nordfjeld

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 14.11.2012 17:19 nag2rom
navn, fødsel/opprinnelse 14.11.2012 17:19 nag2rom
navn, fødsel/opprinnelse 07.10.2012 13:36 MaritJ