Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Kjerringrokk

Dannet: 1974
Fra: Bergen

Kjerringrokk vart skipa i 1974 av seks lærarstudentar i Bergen: Torunn Bakken, Maud Birkrem, Ingrid-Karin Gilje, Bente Gudbrandsen, Camilla Nortvedt og Sophie Slaatta. Alle i gruppa song og spela fleire ulike instrument. Motivasjonen for å starte gruppa var å kombinere eiga musikalsk utvikling med formidling av kvinnesak, og gruppa heldt den første konserten sin 8. mars same året. Sommaren 1974 flytta Camilla Nortvedt, og frå hausten kom Ragnhild Elisabeth Lund med i staden for henne. (Norsk Allkunnebok (nettutgave)

Kjerringrokk vart skipa i 1974 av seks lærarstudentar i Bergen: Torunn Bakken, Maud Birkrem, Ingrid-Karin Gilje, Bente Gudbrandsen, Camilla Nortvedt og Sophie Slaatta. Alle i gruppa song og spela fleire ulike instrument. Motivasjonen for å starte gruppa var å kombinere eiga musikalsk utvikling med formidling av kvinnesak, og gruppa heldt den første konserten sin 8. mars same året. Sommaren 1974 flytta Camilla Nortvedt, og frå hausten kom Ragnhild Elisabeth Lund med i staden for henne. (Norsk Allkunnebok (nettutgave)

Utgivelser (album)

Kjerringrokk
Kjerringrokk om kvinner
1975

Medvirker på

Diverse artister
Norske Viser I 70-Åra
1979