Oversikten viser revisjonshistorikk for Kjell Ola Dahl

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 10.07.2013 14:42 MaritJ