Oversikten viser revisjonshistorikk for Kjell Magnus Sandve

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 10.07.2013 12:19 MaritJ