Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Kjell Halvorsens orkester

Spilte med Jens Book-Jenssen og Inger Jacobsen 1973.

Spilte med Jens Book-Jenssen og Inger Jacobsen 1973.