Oversikten viser revisjonshistorikk for Kjell Bækkelund

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, biografi, sted 16.02.2016 14:13 karjo