Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Kirsti, Oddvar og Arne

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, medlemmer 22.06.2015 22:18 karjo
navn, fødsel/opprinnelse 22.06.2015 22:16 karjo