Oversikten viser revisjonshistorikk for Kirsten Taranger

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 05.03.2013 11:32 nag2rom
navn, fødsel/opprinnelse 05.03.2013 11:32 nag2rom